Pitný režim športovca

oval
test Pitný režim športovca

Pitný režim je nám všetkým dobre známy, avšak málokto ho aj správne dodržiava. U ľudí so zvýšenou fyzickou aktivitou, najmä aktívnych športovcov je jeho správne dodržiavanie o to dôležitejšie.

 Cca 60% hmotnosti nášho tela je tvorené vodou, pričom telo mladého človeka obsahuje viac vody ako telo starého – cca 65%. Priemerný človek stratí denne cca 2 – 2,5 l vody, z čoho močom vylúči 1 – 1,5 l, potením cca 600 ml a cca 300 – 400 ml naše telo spotrebuje na metabolické pochody. Telo športovca samozrejme stráca omnoho viac tekutín a to hlavne potením. Pri stratách vody dochádza aj k úbytku minerálov a preto tekutiny treba pravidelne dopĺňať. Športovci ale nie sú schopní vyrovnať nedostatok tekutín a minerálií inak, ako náhradami k tomu určenými. Takoutou náhradou môžu svojmu telu poskytnúť potrebné tekutiny a vitamíny a obnoviť optimálnu kondíciu. Toto poskytujú špeciálne iontové, vitamínové a energetické nápoje.

 Iontové nápoje sa podľa koncentrácie iontov delia na:

  • Hypertonické nápoje – majú väčšie množstvo iontov než krv
  • Izotonické – majú rovnakú koncentráciu ako krv
  • Hypotonické – majú nižšiu koncentráciu než krv. Sú veľmi obľúbené a považované za najlepšie. Vstrebateľnosť iontov je dobrá a nespôsobuje tráviace ťažkosti, ako nápoje s veľkým množstvom iontov.

 Každý iontový nápoj by mal  obsahovať tieto ionty: sodík, draslík, horčík, vápnik, chlór, fosfor. Pomer týchto iontov určuje či je nápoj vhodný pre, pri alebo po výkone.